Färre ungdomar super och röker

STOCKHOLM Rökning och alkoholkonsumtion tycks minska bland unga. Narkotikavanorna är oförändrade, visar en enkät där över 10 000 elever har svarat. Enkäten med cirka 350 frågor besvarades anonymt under lektionstid.

Fortfarande röker gymnasieflickorna mer än pojkarna – strax under 40, respektive strax under 30 procent.

Däremot väljer pojkar hellre prillan, ungefär var femte, medan bara någon enstaka procent av flickorna snusar.

12 procent av killarna i gymnasiet uppger att de tagit narkotika någon gång under de senaste fyra veckorna.

Andelen pojkar och flickor i nian som uppgav att de testat droger under de senaste fyra veckorna var cirka sex respektive fyra procent.