Färre vinterturer med pendelbåt

Larsberg Sjövägens nya vintertidtabell har färre turer än sommartidtabellen.

Det beror enligt Sjövägen på att turerna måste förändras för att klara isen. De isgående båtarna är i allmänhet också lite långsammare än sommarbåtarna.