Min lokala hjälte

4,0

i betyg på en skala 1-5 fick Farsta simhall i 2012 års enkät om kundnöjdhet. Hallen kom därmed på delad tredjeplats i Stockholm. Mest nöjda var besökarna på Liljeholmsbadet.