Farsta gårds hyra kan höjas

Farsta Kommunala fastighetsägaren Stadsholmen AB överväger höja hyrorna för sina hyresgäster. Bland annat kan en höjning drabba Farsta gård som idag är föreningsdriven och tillhandahåller lokaler åt föreningar.

Nu flaggar oppositionen i stadshuset för att denna och flera andra gårdar är i farozonen på grund av planerade hyreshöjningar.

– Farsta gård är en del av vår kulturhistoria och verksamheterna som bedrivs här är mycket uppskattade. Nu hotas Farsta gårds framtid av Stadsholmens hyreshöjningar, säger Peter Öberg, ordförande för Folkpartiet i Farsta i ett uttalande.