ANNONS

Här ska Farsta och Hökarängen byggas ihop

Om några år kan bilarna köra vidare på Lingvägen hela vägen till Farsta.
Om några år kan bilarna köra vidare på Lingvägen hela vägen till Farsta.
Farsta och Hökarängen kan länkas samman genom att Lingvägen förlängs fram till Farstavägen.
Nästa vecka väntas ett första beslut om jätteprojektet, som också skulle innebära att Kvickenstorpsskolan byggs ut och blir dubbelt så stor.
ANNONS

Gränslandet mellan Hökarängen och Farsta är på väg att förändras.

Nästa vecka väntas exploateringsnämnden ge klartecken för att dra igång planeringen av ett jätteprojekt i tre delar:

*90 bostadsrätter byggs vid nuvarande Lingvägens slut.

*Kvickenstorpsskolan byggs ut till en kapacitet för 900 elever.

*Lingvägen förlängs fram till Farstavägen.

”Projektet har potential att knyta samman stadsdelarna Farsta och Hökarängen”, skriver exploateringskontoret i sitt förslag.

Kvickenstorpsskolan ska byggas ut. Foto: Google Maps

En del av Stockholms stads strategi

Att koppla samman ytterstadens stadsdelar till en tätare stad är ett av målen i Stockholms stads översiktsplan.

ANNONS

– För att kunna angöra skolan och de nya bostäderna med bil är det nödvändigt med en ny gata. Då ser vi fördelar med att bygga ihop Hökarängen med Farsta enligt stadens strategier, istället för att göra en återvändsgata, säger Therese Ericsson på exploateringskontoret.

En tidig skiss från exploateringskontoret visar hur Lingvägen kan förlängas för bilar hela vägen fram till Farstavägen. Den röda markeringen visar var nya bostäder planeras.

Raka spåret från Tallkrogen till Farsta

Förändringen skulle innebära att man kan köra Lingvägen med bil hela vägen från Tallkrogen till centrala Farsta.

Men exploateringskontoret vill att den nya vägsträckan ska utformas som en kvartersgata och inte som en genomfartsled.

Hur gör man det?

– Vi har ännu inget konkret förslag på hur gatan ska se ut. Men det kan handla om saker som hastighet, säger Therese Ericsson.

Här slutar Lingvägen idag. I framtiden kan bilvägen dras vidare där cykelvägen går nu. Foto: Google Maps

Spaden i marken om tre år

Enligt den preliminära tidplanen kan de nya bostäderna börja byggas år 2021 och vara klara för inflyttning 2023.

Utbyggnaden av Kvickenstorpsskolan (numera en del av Farsta grundskola) ska enligt utbildningsförvaltningens mål vara klar år 2025. En ny idrottshall ingår i planerna.

Även en ny förskola för 80-160 barn föreslås.

Beslut nästa vecka

I nästa vecka ska politikerna i exploateringsnämnden ta ställning till förslaget. Om de säger ja blir nästa steg att ta fram ett förslag till ny detaljplan.