Farsta mer som en stad än en förort

Kaj Skånér välkomnar idén att bygga 8 200 nya bostäder i Farsta – men misstänker att siffrorna kan vara valfläsk.
Kaj Skånér välkomnar idén att bygga 8 200 nya bostäder i Farsta – men misstänker att siffrorna kan vara valfläsk.
67 fotbollsplaner med bostäder.

Så mycket vill politikerna bygga i Farsta stadsdel till och med år 2030.

Merparten planeras i centrala Farsta, som ska bli mer stad och mindre förort.

En stor kran lyfter väggarna på plats i JM:s nya bostadskvarter i Farsta strand. Bygget är den sista etappen i just det här området – men kan vara en liten droppe i havet jämfört med vad som komma skall.

I förra veckan presenterades Bostadspotentialen, en utredning av var och hur mycket Stockholm ska växa till år 2030. I hela staden vill politikerna bygga 140 000 bostäder varav 8 200 i Farsta stadsdel.

– I Farsta finns jättestora parkeringsytor där man skulle kunna bygga och lägga parkeringen i garage under marken i stället, säger stadsbyggnadsrådet Regina Kevius (M).

Ytan som beräknas för de nya bostäderna i stadsdelen är 47 hektar. Det motsvarar ungefär 67 fotbollsplaner.

Merparten av husen är tänkta att hamna i eller runt Farsta centrum, som redan tidigare har pekats ut som en av nio tyngdpunkter för bostadsbygg- andet i hela Stockholm.

Kaj Skånér, 37, bosatt i Farsta strand, ser positivt på byggplanerna.

– Det finns helt klart plats att bygga på i Farsta. Men det krävs mer än bostäder. De måste bygga dagis och skolor också. Sedan är det lite typiskt att de kommer med det här ett valår, säger han.

En vanlig rädsla när ny mark ska bebyggas är att grönområden förstörs. Enligt Bostadspotentialen är 0,4 procent av Farstas grönytor aktuella som byggmark. Det är betydligt mindre än många andra stadsdelar.

Thorbjörn Andersson, professor i landskapsarkitektur vid Stockholms lantbruksuniversitet, ser ändå en risk att den ökade byggtakten leder till lägre livskvalitet och trängsel i kollektivtrafiken.

– Det är viktigt att vi inte sänker ribban för mycket. I dag bygger vi hus i lägen där vi aldrig skulle byggt tidigare, vid trafikleder och liknande, säger han till Lokaltidningen Mitt i.

Mer information om framtida bebyggelse i Farsta väntas i oktober, då programarbetet Tyngdpunkt Farsta presenteras.

Vad tycker du om 8 200 nya bostäder i Farsta stadsdel?

Robert Östheim:

– Det är bra om de kan uppnå det målet.
Gordana Zelic:

– Det låter bra om det blir hyreslägenheter. Men man vill ju inte att grönområdena ska minska.
Alam Khairul:

– Det är bra, det behövs. Jag tycker det är roligt när det kommer hit mer folk.
Donald Mc­Donaugh:

– Det kan vara bra men man vill veta var de hamnar. Jag vill inte att grönområden bebyggs.