Personrånen ökade i Farsta under våren

Rånen i söderort har ökat i jämförelse med ifjol. Polis. Unga. Rån. Liljeholmstorget.
Brottstrenden där unga rånar unga fortsätter i söderort.
Under årets första fyra månader polisanmäldes 167 personrån i söderort – betydligt fler än samma period förra året.
Men under den senaste tiden har rånen minskat – utom i Farsta.

Nästan varje dag rånas någon på sina tillhörigheter i söderort. Under de senaste två månaderna har i snitt nästan två rån per dag anmälts till polisen. Totalt handlar det om 105 polisanmälningar. Över hälften av offren har varit under 20 år.

Mest utsatt är lokalpolisområde Skärholmen där bland annat Liljeholmen och Hägersten ingår. I mars och april i år anmäldes totalt 46 rån. Det är dock en något lägre siffra än motsvarande under första delen av året.

Även i Skarpnäck, Älvsjö, Enskede och Årsta har personrånen minskat något i mars och april jämförelse med årets första månader. Men inte i Farsta lokalpolisområde. Där har antalet anmälda rån i stället ökat något.


Personrånen i söderort hittills i år

Siffrorna visar förändringen av antalet rån hittills i år fördelat på lokalpolisområde. Första diagrammet visar tidsperioden 1 januari-12 mars. Det andra 1 mars-30 april.

Källa: Polisen


Som Mitt i tidigare berättat är det framför allt unga som drabbas. Under de senaste två månaderna har mer än hälften av offren varit under 20 år.

Rånarna är också dem unga och ofta ute efter dyra jackor, mobiltelefoner eller andra värdesaker.

– Generellt är tillvägagångssätten i de flesta rån oftast snarlika. Antingen rycker rånarna en telefon eller hotar offret för att få det att följa med och där lämna ifrån sig sina tillhörigheter, säger Peter Voltaire som är lokalpolis i Farsta där rånen var mer frekventa än vanligt vid månadsskiftet april maj.


Så gamla är offren

Siffrorna visar åldern på personerna som rånats i söderort under mars och april.

Källa: Polisen


Polisens statistik visar också att det framförallt är män som rånas. Under de senaste två månaderna var mer än sju av tio anmälda brott gjorda av en man.

Rånsiffran stiger i söderort

Sett ur ett längre tidsperspektiv har rånen i söderort ökat. Under årets första fyra månader anmäldes 167 personrån vilket är 35 fler än under samma period förra året. Bortsett från Hägersten-Liljeholmen har personrånen ökat i samtliga stadsdelar i år i jämförelse med förra året. Trots det är Hägersten-Liljeholmen den stadsdel i söderort med flest personrån.


Personrånen i ditt område

Siffrorna visar hur många personrån som gjorts i ditt område till och med mars i år samt samma tidsperiod förra året.

Källa: BRÅ