För mycket bakterier i plaskdammar i somras

plaskdamm
Skönt att svalka fötterna i värmen…
Två av fyra plaskdammar i Farsta stadsdel hade problem med för höga bakteriehalter förra sommaren.
En viktig förklaring är den långa värmeböljan.

Trycket var hårt på stadens 55 plaskdammar i somras. Att bada var det stora nöjet när temperaturen låg runt 30 grader, vecka efter vecka.

Det syns i statistiken över bakteriehalten. I 83 procent av plaskdammarna var bakteriehalterna för höga, visar siffror från miljöförvaltningen.

I Farsta stadsdel överskreds gränsvärdena i två av fyra plaskdammar. Parkleken Fagerlid i Hökarängen hade störst problem. Där överskreds gränsvärdet vid tre av sex provtillfällen. Vid Skeppet i Gubbängen överskreds gränsvärdet vid en av sex kontroller.

Både parkleken Farstaängen och parkleken Måsen i Fagersjö klarade sig däremot prickfria, vid alla sex provtillfällena.

Plaskdammarna i Farsta stadsdel höll bättre kvalitet än dammarna i grannstadsdelen Skarpnäck. Där var Tidaholmsparken (i Hammarbyhöjden) en värsting, med förhöjda halter vid alla sex provtillfällena. Vid Fyrens lekpark i Kärrtorp överskreds gränsvärdena vid fem av sex kontroller och vid Dalgärdets plaskdamm i Enskededalen vid fyra av sex kontroller.

Plaskdammen vid Skarpa by var den enda helt prickfria i Skarpnäcks stadsdel. Här gjorde miljöförvaltningen fem kontroller, utan att hitta för höga halter.

Miljöförvaltningen konstaterar i sin rapport att den främsta orsaken är att så många badade under den långa och torra sommaren. Men samtidigt noterar förvaltningen att städningen vid stadens plaskdammar inte alltid sköts som den borde. Det är ett problem som återkommer år från år. Stadsdelsförvaltningarna uppmanas därför att städa bättre – framför allt de som har plaskdammar där halterna ofta överskrids.

Så gott som alla plaskdammar töms och rengörs varje vecka, enligt miljöförvaltningen. Sedan spolas filtren och nytt vatten fylls på. Om bakteriehalterna överskridits töms dammen oftare.