Min lokala hjälte

Träd fälls för bredare cykelbana

Ågestavägen mot Gräsmarksgatan.
Ågestavägen mot Gräsmarksgatan.
Ågestavägen från Ullerudsbacken.
Ågestavägen från Ullerudsbacken.
Vid bensinmacken på Ågesta broväg.
Vid bensinmacken på Ågesta broväg.
Stockarna samlas i väggrenen.
Stockarna samlas i väggrenen.
Stora gamla träd som stått utmed vägarna har fällts runt om i Farsta strand.

Förfärligt tycker vissa, men enligt staden är det för trafikanternas bästa.

– Cykelbanan ska breddas, säger Maria Erlandsson på Stockholms stad.

I onsdags sågades de stora gamla träden längs med Ågesta broväg, Magelugnsvägen och Ullerudsbacken ned.

Trädfällningarna mellan Ågestabron och Magelungsvägen beror på breddning av cykelbanan, samt att vissa träd är i dåligt skick.

De dåliga träden ska ersättas av nyplanterade träd utanför den nya cykelbanan där plats finns. Det handlar om tall, pelarek, körsbärsoxel och lind.

– De träd som ska nyplanteras följer stadens trädpolicy för gatuträd och de riktlinjer för höjd som anges där, säger presstalesman Maria Erlandsson på Stockholm stad.

I samband med arbetet kommer även ett par gamla ekar att tas ned.

– Generellt kan det vara så att man ibland bedömer träd som skadade eller med dålig vitalitet. Dessa ersätts då med nya friska träd och anpassade växtbäddar för att de ska få en så god utveckling som möjligt, säger Maria Erlandsson.

Under veckan har flera upprörda läsare som värnar om de gamla träden hört av sig till Mitt i. En av dem är Maria Sandberg som bott i Farsta i 23 år. Hon tycker att fällningarna ändrar hela Farsta strands utseende.

– Av den lummiga allén vi hade återstår bara ett enda träd. Det är så ledsamt, man blir helt gråtfärdig. Vi har inte haft en chans att protestera mot detta som dessutom sker mitt i sommaren. Och man undrar ju vad det är för nya träd som kommer. Jag som är 53 år kommer antagligen inte hinna se dem fullvuxna under min livstid, säger hon.

Fakta

Stadens trädpolicy

Sedan 15 år tillbaka arbetar staden med en policy rörande gatuträd.

– De ska alltid vara åtminstone cirka fem meter höga och runt 30-35 centimeter i omkrets, rejäla träd med andra ord, säger Maria Erlandsson på Stockholm stad.

Källa: Stockholm stad