ANNONS

Farstabor kampanjar för klimatet – nu agerar regeringen

Johanna Salmi och Albin Arleskär från Farsta strand kampanjar för klimatet.
Johanna Salmi och Albin Arleskär från Farsta strand kampanjar för klimatet.
Regeringen vill göra det obligatoriskt för företag att redovisa klimatpåverkan i samband med marknadsföring och försäljning av resor. Nu återupptar Farstainitiativet "20% Klimatvarning" arbetet.
– Vi hoppas att vi har påverkat beslutet, säger Johanna Salmi, medgrundare av 20% klimatvarning .
ANNONS

Farstabon Johanna Salmi startade tillsammans med grannen Albin Arleskär kampanjen ”20 % Klimatvarning”, inför EU-valet i våras. Kampanjen vill se samma typ av varningstexter på annonser för fossildrivna bilar och flygplan, som på tobaksvaror.

driver kampanjen "20 % klimatvarning inför EU-valet". De vill att 20 procent av reklamen för fossildrivna bilar och flyg ska bestå av en varning om att de är klimatskadliga. De bor i Farsta strand och är två av sex personer bakom kampanjen.

driver kampanjen ”20 % klimatvarning inför EU-valet”. De vill att 20 procent av reklamen för fossildrivna bilar och flyg ska bestå av en varning om att de är klimatskadliga. De bor i Farsta strand och är två av sex personer bakom kampanjen. Foto: privat

Om de får bestämma ska reklamytan till 20 procent bestå av varningar om produktens klimatpåverkan.

Frågan utreds

Myndigheten Trafikanalys har nu fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag på hur det kan göras obligatoriskt för företag att redovisa klimatpåverkan i samband med marknadsföring och försäljning av långväga resor med buss, tåg, flyg eller färja.

– Nu hoppas vi att utredaren tittar närmare på våra förslag, säger Johanna Salmi.

Uppmärksammad kampanj

Kampanjen har tidigare fått en del uppmärksamhet från politikerhåll. Inför EU-valet i höstas anordnade de en tävling om att skriva det bästa förslaget till en varningstext, som ett antal riksdagspolitiker deltog i.

Så här vill 20% Klimatvarning att framtidens reseannonser ska se ut. Foto: Privat

ANNONS

20% Klimatvarning kommer nu att återuppta kampanjandet och hoppas på att kunna påverka beslutets utformning.

– Vi kommer att kontakta berörda myndigheter och försöka verka för att marknadsföring av resor som har stor klimatpåverkan består av en varningstext till 20 procent, säger Johanna Salmi.

Uppdraget till Trafikanalys är en del av genomförandet av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna.