Farstabor kritiska till många av förslagen

Framtida höghus på Munkforsplan kan bli en het potatis.
Framtida höghus på Munkforsplan kan bli en het potatis.
Samrådet är över. Mitt i Söderort har gått igenom Farstabornas synpunkter på byggplanerna – och hittat flera heta stridsfrågor.

Tyngdpunkt Farsta-förslaget har knappast mötts av applåder hittills. I likhet med Nils Sylwan anser både Farsta stadsdelsnämnd och Skönhetsrådet att förslaget lider av stora brister.

Men vad tycker invånarna själva? Här är några av de frågor som sticker ut:

Campingstugorna. Många slåss för att rädda Hökarängens friluftsområde – en kamp som redan gett resultat i form av löfte att bevara i alla fall delar av området.

Nykroppagatan. De som bor i området sågar planerna på nya hus. ”Vi riskerar att få bo i ständig skugga”, skriver ett par.

Munkforsplan. För många och höga hus, grönska försvinner. Bland kritikerna finns tecknaren Robert Nyberg, som med pennans hjälp har gett sin syn på förändringen (se bilden på första sidan).

– Jag tror att omfattningen av det här projektet har gått upp för folk först nu, säger han.

Magelungen. Många vill att grönskan utmed sjön bevaras.

Mest positiva är Farstaborna till att det byggs på parkeringarna och i Teliaområdet.

– Där ingen bor har man inget emot att det byggs. Det svåra är platser som Nykroppagatan där boendemiljön påverkas för många. Vi har inte tagit ställning till inkomna synpunkter än, men i december hoppas vi presentera ett bearbetat förslag för politikerna, säger Anna-­Stina Bokander, projektledare för Tyngdpunkt Farsta.

Fakta

Detta är Tyngdpunkt Farsta

Stockholms politiker vill ha fler ”täta och innehållsrika stadsdelar”.

Farsta har pekats ut som en sådan plats, en tyngdpunkt.

Enligt Tyngdpunkt Farsta ska 8 000 nya bostäder byggas.

Samtidigt ska handel, verksamheter och service utvecklas.

Målet är en ”komplett, modern och promenadvänlig stadsdel” och att stärka Farstas roll som ”betydande centrum i söderort”.

Källa: Stockholms stad