Farstabor tipsar om var dagis kan byggas

Behovet av nya förskolor i Farsta strand är stort.

Nu tar förvaltningen hjälp av medborgarna i jakten på lämpliga platser att bygga på.

De senaste årens byggboom har lett till en skriande brist på förskoleplatser, inte minst i Farsta strand och Farsta centrum. Nu pågår dessutom planeringen av Tyngdpunkt Farsta, vilket innebär ytterligare 8 000 bostäder fram till 2030.

– Vi jobbar stenhårt med att få fram nya förskolor, säger Thomas Kultti, utvecklingsstrateg på Farsta stadsdelsförvaltning.

Det som politikerna framför allt vill ha är nya friliggande förskolor, med permanenta bygglov. Men att bygga i grönområden eller i bostadskvarter kan vara kontroversiellt. Därför går nu stadsdelsförvaltningen ut till medborgarna och uppmanar dem att ge förslag på lämpliga platser. Farsta strand är det område som valts ut.

– Vi vill ha en tidig dialog med invånarna, i stället för att dra igång en byggprocess som många ställer sig kritiska till, säger Thomas Kultti.

För en månad sedan hölls ett medborgarmöte, dit omkring tio personer kom för att tipsa om var man kan och inte kan bygga. Över hälften var naturvänner ur Farsta strands naturvärn.

– Vi fick in ett tiotal förslag som vi nu går igenom, säger Thomas Kultti, som tycker att mötet var lyckat.

Men det behövs ännu fler idéer, anser förvaltningen som uppmanar medborgarna att skicka in förslag. Farsta strand är kuperat och det är inte helt enkelt att hitta platser.

– Vi har ju också ett kostnadstak att hålla oss till, och behöver man spränga bort berg har man snabbt överskridit budgeten.

Än så länge har Farsta lyckats hålla barnomsorgsgarantin inom förskolan. Men det behövs fler förskolor om inte läget ska förvärras. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska det inrättas 25 förskoleplatser per hundra nybyggda lägenheter.

I samband med nybyggnadsprojekt kämpar nu förvaltningen med näbbar och klor för att det ska planeras in förskolor också. Enligt Thomas Kultti vill man i första hand ha friliggande förskolor, men om det inte går ska det åtminstone inrättas förskolor i bottenvåningarna.

Fakta

Så här kan du ge förslag

Fram till den 31 augusti kan du lämna in förslag på platser för förskolor i Farsta strand.

Platsen ska anges tydligt, via adress eller koordinat och kompletteras med en kort beskrivning,

Förslagen kan lämnas in anonymt eller med kontaktuppgifter. När förslagen har synats kommer förvaltningen att hålla en liten utställning med information om vilket/vilka förslag man tänker gå vidare med.

Källa: Stockholms stad