Nu har Farstaborna fått nog av skräpet

Bilderna är från återvinningsstation och papperskorg i Tallkrogen.
Bilderna är från återvinningsstation och papperskorg i Tallkrogen.
Fler är missnöjda med tömningen av papperskorgar. Här ett exempel från Tallkrogen.
Fler är missnöjda med tömningen av papperskorgar. Här ett exempel från Tallkrogen.
Återvinningsstationen vid Tallkrogens bollplan – rena soptippen.
Återvinningsstationen vid Tallkrogens bollplan – rena soptippen.
Hur var det här då?
Hur var det här då?
Lars Jilmstad (M).
Lars Jilmstad (M) efterlyser åtgärder.
Missnöjet med städningen av gator, parker och torg i Farsta stadsdel ökar kraftigt. Det visar årets medborgarundersökning från Stockholms stad.
– Det är en signal från folk som bor i Farsta, säger Lars Jilmstad (M) som efterlyser mer resurser till städning.

Är du trött på papperskorgar som svämmar över, och dåligt städade återvinningsstationer? Du är inte ensam.

Missnöjet med städning och renhållning har ökat kraftigt i Farsta stadsdelsområde. Bara 68 procent tycker att det är rent och städat – jämfört med 78 procent i fjol. Det visar Stockholms stads årliga medborgarundersökning.

Vid återvinningsstationen, Tallkrogens bollplan. Foto: Stefan Källstigen

Den minskade nöjdheten gäller över hela linjen:

*Renhållning av gator, gångbanor och torg,

*Städning av parker och grönområden,

*Tömning av papperskorgar

*Städning kring återvinningsstationer.

– Det är en signal från folk som bor i Farsta som den rödgröna majoriteten i stadsdelsnämnden borde ta till sig. Från vår sida vill vi se en åtgärdsplan med mer resurser till städning och ett uppdrag att ta fram en strategi med ytterligare städ- och renhållningsåtgärder i stadsdelen, säger Lars Jilmstad (M), vice ordförande i Farsta stadsdelsnämnd.

Vill byta till bättre sopkorgar

Stadsdelsnämndens ordförande, Lars Bäck (V), medger att det finns brister som måste åtgärdas.

– Vi lokalpolitiker bor ju själva här ute och har sett samma sak. Redan vid stadsdelsnämndens sammanträde i april i år så bad de rödgröna partierna förvaltningen att kontakta entreprenörerna, eftersom vi tyckte att kvaliteten var olika i våra stadsdelar.

– Sedan måste vi fortsätta att byta ut sopkorgar mot större samt mer rått- och fågelsäkra. Särskilt på morgonen syns att större fåglar rivit ut sopor ur korgarna på jakt efter något ätbart, säger han.

Kan det bli aktuellt att satsa mer pengar på städningen?

– Det kan vi inte säga något om än. Först måste vi få in redovisningen från förvaltningen varför det ser ut som det gör.

Det är dock inte bara i Farsta som irritationen över skräpet ökar. Samma trend märks i Stockholms stad som helhet.

Eftersom ansvaret är delat mellan stadsdelarna (parkvägar, parker och grönområden) och trafikkontoret (gator och torg) menar Lars Bäck att även trafikkontoret behöver se över hur städningen fungerar.

 Vår förvaltning får ta kontakt med trafikkontoret och be dem redovisa hur de ska åtgärda brister för denna fråga som de har ansvar för, säger han.

 

Fakta

Missnöjet i siffror

ANDEL NÖJDA I PROCENT, FARSTA STADSDELSOMRÅDE         2016          2017

Renhållning av gator, gångbanor och torg                                     77             68

Skötsel och städning av parker och grönområden                       75              60

Snöröjning och sandning av gator och gångvägar                        51              36

Städning av nedskräpade platser, tömning av papperskorgar   52              43

Städning kring återvinningsstationer                                              52              48

Rent och städat i min stadsdel                                                         78              68

Källa: Stockholms stads medborgarundersökning 2017, Farsta stadsdelsområde