ANNONS

Brister i skydd för våldsutsatta kvinnor

Farsta stadsdelsförvaltning
Farsta stadsdelsförvaltning granskas.
Farsta stadsdels arbete med våldsutsatta kvinnor kommer att granskas av IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
ANNONS

Granskningen görs med anledning av flera anmälningar som kom in till IVO under våren.

– Det har kommit in fyra anmälningar som alla rör arbetet med personer utsatta för våld, säger Rebeka Mansourian Salmasi, inspektör på IVO.

En av anmälningarna kommer från Linnamottagningen, Kvinnors Nätverks stödverksamhet. Övriga kommer enligt IVO från privatpersoner som själva har utsatts för våld.

– Anmälningarna handlar om dålig hot- och riskbedömning, brist på kunskap om våld i nära relationer och brist på delaktighet, skydd och bemötande, säger Rebeka Mansourian Salmasi.

Istället för att granska anmälningarna var och en för sig har IVO valt att inleda en större översyn av stadsdelsförvaltningens arbete med våldsutsatta.

– Vi kommer att göra en övergripande tillsyn av bland annat hur stadsdelen arbetar med våldsutsatta kvinnor, vilken kompetens som finns hos personalen och hur riskbedömningar görs.

IVO:s granskning kommer att äga rum i början av oktober.