Farstaskola blir hbtq-certifierad

Farsta grundskola.
Farsta grundskola.
En hbtq-handlingsplan ska ge en öppnare och tryggare skolmiljö.
En hbtq-handlingsplan ska ge en öppnare och tryggare skolmiljö.
Ökad kunskap om hbtq-frågor och en öppen och inkluderande skolmiljö. Det är målet när Farsta grundskola blir hbtq-certifierad. Det hela firas med en ceremoni på skolan imorgon, onsdag.

I morgon förmiddag samlas alla Farsta grundskolas 856 elever i den nyrenoverade skolan på Farstavägen för en hbtq-ceremoni. Under ett års tid har skolans personal fått utbildning om hbtq-frågor av RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter). Skolan har också tagit fram en handlingsplan.

– Där står att vi ska ha diskussioner om allas lika värde och om diskriminering, både med elever och inom arbetslagen. Vi ska diskutera hur vi är mot varann, hur vi uttrycker oss, att vi ska vara öppna och inte kränka någon, säger rektor Cathrine Sahlsten.

Initiativet togs inför den kommande sammanslagningen, när elever och personal från både Kvickenstorpsskolan och Hästhagsskolan flyttar in tillsammans med Adolf Fredriks musikklasser i gymnasiets gamla lokaler på Farstavägen.

– Vi kommer från olika kulturer och ska flytta in i samma skolhus. Hbtq-certifieringen gör förhoppningsvis att vi når en ökad samsyn både elever och kollegor emellan, att vi kan ha ett bra samarbete och en miljö där alla känner sig trygga, säger Cathrine Sahlsten.

RFSL började med hbtq-certifiering 2008 och sedan dess har intresset ökat stadigt både i offentliga verksamheter, privata företag och föreningar.

– I skolorna tror jag att jättemånga lärare är medvetna men det finns vissa som inte inser att alla inte är hetero. Pratar man hela tiden i ett kille/tjej-perspektiv är det många elever som kan känna sig exkluderade, säger Ivonne Broberger på RFSL.

Än så länge är hbtq-certifiering vanligare på förskolor och fritidsgårdar i Stockholm än på skolor.

– Just att kunna möta ungdomar och kunna få in det här tänket redan från början tror vi är väldigt positivt, säger Ivonne Broberger.

Handlingsplanen gäller under tre år och under den tiden finns RFSL till hands för att ge stöd.

Vid ceremonin imorgon delar RFSL ut certifikatet. Det blir också bildspel och sång.

Fakta

Detta innebär hbtq-certifiering

Hbtq står för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner.

RFSL:s hbtq-certifiering innebär att alla anställda har fått utbildning om hbtq-personers livsvillkor, normer kopplade till kön och sexualitet och vad ett hbtq-kompetent bemötande innebär.

En särskild hbtq-grupp har bildats och en handlingsplan har tagits fram. Planen gäller under tre år. Under den tiden finns RFSL med och stöttar arbetet.

Målsättningen är en ökad kunskap om hbtq och en öppen inkluderande arbetsmiljö utifrån ett hbtq-perspektiv.

Källa: RFSL