Min lokala hjälte

Farten höjs och sänks i Älvsjö

Så här kan farten ändras i Älvsjö. Kolla in kartan.
Så här kan farten ändras i Älvsjö. Kolla in kartan.
Hastigheten ska sänkas på ett flertal gator i Älvsjö nästa år. Men även höjningar av fartgränsen förelås, bland annat höjs delar av Folkparksvägen från 30 till 40 kilometer i timmen.

Hägersten och delar av Liljeholmen var först ut att få ändrade fartgränser för bilar i år. Nu följer Älvsjö efter och sänker hastigheten på flera gator nästa vår. Götalandsvägen, Herrängsvägen, delar av Mickelsbergsvägen och Älvsjövägen (delen norr om Herr Stens väg) får enligt förslaget köra 10 kilometer långsammare i framtiden, från 50 km/tim till 40 km/tim.

Och det är just säkerheten i trafiken som är syftet med hastighetsändringarna. Så här sa trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) till Mitt i förra hösten:

– Att få ner hastigheten är en säkerhetsfråga. Men också för att förbättra luftkvalitén och få mindre buller.

På längre sikt är tanken att det inte ska finnas några gator med 50-kilometergräns i Stockholm stad.

– Vi vill inte ha oskyddade trafikanter på gator där hastighetsgränsen är över 30. Det bli mer trafiksäkert att ha lägre hastighetsgränser på gator där bilister och cyklister delar på samma ytor, sa Daniel Helldén i fjol.

Men det är inte på alla gator som farten sänks. På Västberga allé och Älvsjövägen (delen söder om Herr Stens väg) höjs gränsen från 50 till 60 km/tim. Stora delar av Folkparksvägen har i dag 30-gräns, en gräns som höjs till 40 om staden får som den vill.

I trafikkontorets nya tjänsteutlåtande står det att omskyltningen i Älvsjö kan börja ske under våren 2017. Men innan dess ska ändringarna ut på remiss och sedan klubbas av stadens politiker. När hela staden har fått nya gränser beräknar staden att det kan ha kostat runt 700 miljoner kronor.

Förutom omskyltning lyfter trafikkontoret också fram hastighetskameror som ett sätt att öka säkerheten i staden. Men med den stora brasklappen att detta skulle vara svårt att införa innanför tullarna och att det dessutom skulle kosta mycket pengar.