Fartgränserna ska bli lägre i Hässelby-Vällingby

Gator i Hässelby och Vällingby kommer att få 40-skyltar i framtiden.
Gator i Hässelby och Vällingby kommer att få 40-skyltar i framtiden.
Från och med nästa vecka får gator i bland annat Tensta och Spånga förändrade hastighetsbegränsningar.

Och Hässelby-Vällingby står näst på tur.

– I Hässelby-Vällingby är det främst sänkningar, säger Christina Akbar, projektledare för stadens hastighetsplan.

Spånga, Tensta, Kungsholmen, Liljeholmen och Hägersten är först ut i stadens hastighetsplan.

– Omskyltningen drar igång i mitten av april, och görs för att förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten. Inte minst för gående och för cyklister, säger Erik G Johansson, presstalesperson på trafikkontoret.

Men även gator Hässelby-Vällingby kommer att få förändrade hastighetsbegränsningar i framtiden. Just nu utreder trafikkontoret gatorna för att se var begränsningen bör höjas och sänkas i stadsdelsområdet.

– I Hässelby-Vällingby är det främst sänkningar, men det finns några gator där det ur ett trafiksäkerhetsperspektiv går att köra lite fortare, säger Christina Akbar, projektledare för stadens hastighetsplan.

Dagens hastighetsbegränsningar 50 kilometer i timmen och 70 kilometer i timmen ska ersättas med de nya begränsningarna 30, 40 och 60 kilometer i timmen.

Just nu diskuterar tjänstemännen på trafikkontoret möjliga lösningar med politikerna.

– Nästa steg är att presentera ett förslag om både sänkningar och höjningar för trafiknämnden, sen ska det ut på remiss. Under 2016 vill vi presentera förslaget, säger Christina Ackbar.

Hon vill inte berätta vilka gator i Hässelby-Vällingby som just nu diskuteras.

Tidsplanen för hela hastighetsplanen sträcker sig fram till år 2023. Då ska alla stadsdelar i staden ha fått förändrade hastighetsbegränsningar där det behövs.

Fakta

Var tionde dödsolycka undviks

En sänkning av hastigheten från 50 till 40 ger enligt Trafikverkets undersökning i praktiken en ungefärlig hastighetsminskning på två kilometer i timmen.

Det i sin tur minskar antalet döda i trafiken med cirka tio procent, enligt undersökningen.

Samtidigt ökar restiderna i snitt med cirka tre procent inom tätt­bebyggt område.

Källa: Trafikverket
Fakta

Så ska hastigheterna ändras

Vägar som får 30 km/tim:

Gator som ingår i lokalnätet, på huvudgator utanför grundskolor som har huvudentré ut mot huvudgatan samt på gator där det är mycket tätt med entréer (centrummiljöer) och gatan är utformad för 30 km/tim.

Vägar som får 40 km/tim:

Gator som ingår huvudnätet med bebyggelse längs sträckan och många korsningspunkter, gator i industri- och verksamhetsområden samt gator som ingår i lokalnätet men som har en uppsamlande funktion. Gående korsar gatan på särskilt avsedda platser.

Vägar som får 60 km/tim:

Gator i huvud- eller övergripande nätet med hög grad av separering, få korsningspunkter och mycket begränsad bebyggelse i direkt anslutning till vägen.

Källa: Stockholm stads trafikkontor