Fartgränserna utvärderas

Huddinge Under hösten utvärderar kommunen de nya hastighetsbegränsningarna som genomfördes tidigare i år. I utvärderingen ska man titta på om de nya hastigheterna på flera sträckor är lämpliga och om det krävs andra åtgärder på vägen.

Även allmänhetens synpunkter ska grankas och det går fortfarande att lämna in tankar kring hastigheterna till kommunen. Resultatet av utvärderingen kommer i slutet av oktober.