Fler fartgupp önskas längs Järnvägsgatan

"Vi bilister kanske får köpa det om vi inte lär oss", säger Svante Andersson om fartgupp.
"Vi bilister kanske får köpa det om vi inte lär oss", säger Svante Andersson om fartgupp.
Bygg fartgupp på Järnvägsgatan och på Ursviksvägen mellan Tulegatan och Gröna stugan. Det önskar sig två Sundbybergsbor som skrivit in till kommunen.

”När man kliver ut från porten och ska manövrera hund eller barn någon meter från fordon som framförs i höga hastigheter känns det mycket osäkert. En billig och enkel åtgärd vore att sätta hinder så det blir någon form av sicksakkörning. Eller gupp. Eller fartkamera”, skriver Sundbybergsbon om situationen på Järnvägsgatan.

Både cyklister och gående lever farligt längs Järnvägsgatan menar en Sundbybergsbo som önskar sig hinder på gatan för att få ner farten. Foto: Maria Lilja

”Vi bilister kanske får köpa det om vi inte lär oss.”

Svante Andersson parkerar längs vägen och håller med om att det kan behövas fartgupp. Även om han tror att det kan bli stötigt och lite besvärligt för bussarna längs gatan.

– Vi bilister kanske får köpa det om vi inte lär oss. Många kör för fort, säger han.

Bulor på Ursviksvägen

Även cyklister lever farligt längs gatan där en bildörr snabbt kan slås upp och nocka den mest försiktige.

”Och cyklar jag, så kör jag aldrig tätt intill bilarna för jag  vet vad som kan hända.”

– Jag har själv varit med om att jag öppnat dörren när det kommit en cyklist, trots att jag tycker att jag sett mig för så noga. Och cyklar jag, så kör jag aldrig tätt intill bilarna för jag  vet vad som kan hända, säger Svante Andersson.

Många bilister kör för fort längs Ursviksvägen tycker en boende som har balkong ut mot vägen. Foto: Maria Lilja

Sänk farten på Ursviksvägen

Även längs Ursviksvägen gasas det på, ofta fortare än de tillåtna 40 kilometrarna i timmen enligt boende på Tulegatan som skrivit in till kommunen. Hen påpekar att det ligger flera förskolor längs vägen och att det är mycket djur kring Lötsjön, varför ett par fartbulor vore på sin plats.

Bägge medborgarförslagen togs upp på kommunfullmäktiges möte i förra veckan, och skickades till vidare till stadsmiljö- och tekniska nämnden, för ett beslut där.