Fartsyndare klarar sig trots kameror

Kameran före Tullinge centrum är den första på länsväg 226 i Botkyrka om du kommer från Huddinge. Även om de flesta hastighetsöverträdelser är små är bilisterna sämst på att köra rätt när de passerar kamerorna vid Tullingesjön och i backen ner mot Vårsta.
Kameran före Tullinge centrum är den första på länsväg 226 i Botkyrka om du kommer från Huddinge. Även om de flesta hastighetsöverträdelser är små är bilisterna sämst på att köra rätt när de passerar kamerorna vid Tullingesjön och i backen ner mot Vårsta.
Fortkörarna i Botkyrka kom lindrigt undan förra året. Fartkamerorna fångade knappt hälften så många som året innan.

– Syftet med kamerorna är inte att sätta dit folk, utan att få ner hastigheten, säger Anders Drugge på Rikspolisstyrel sen.

Nästan 23 000 bilister har de tre senaste åren fått böter efter att ha kört fort förbi kamerorna på länsvägarna 225, 226, 257 och 259. Under 2011 fanns tre av länsvägarna med bland de tolv mest övervakade i Sverige. Men förra året trappades fotograferingen ned. Då skickades 54 procent färre böter ut från Rikspolisstyrelsens sektion i Kiruna som sköter ärendena.

Antalet böter sjönk från 9 911 till 4 568. Men det berodde inte på att bilisterna körde saktare. De höll ungefär samma hastigheter som året innan.

– Vi jämnfördelar bevakningen mer i Sverige. Men även om kamerorna tar färre foton så kan vi se att antalet hastighetsöverträdelser minskar något även om vi varierar antalet kort, säger Alexander Hurtig, målstrateg på Trafikverket.

Trafikverket bestämmer tillsammans med Rikspolisstyrelsen på vilka vägar i landet fartkamerorna ska fånga flest bilister. På så sätt är antalet fotograferade fartsyndare mer eller mindre bestämt på förhand. När kvoten är uppfylld skickar kamerorna inga fler foton till Kiruna. Vilka vägar som väljs ut beror delvis på hur stora problem vägarna har med hastighetsöverträdelser och olyckor, men också hur många rapporterade foton Kirunapolisen mäktar med.

Kamerorna i skåpen är alltid i gång, och även om de inte alltid skvallrar för polisen så berättar de för Trafikverket hur de förbipasserande sköter sig. Och både Kirunapolisen och Trafikverket är i stort nöjda med hur hastighetsgränserna efterlevs i Stockholms län. Här är folk bättre på att hålla sig på rätt sida fartgränsen än ute i landet.

På länsväg 226 som börjar i Vårsta och går igenom hela södra Botkyrka till Stockholms kommun håller 19 av 20 fartgränsen när de passerar kamerorna.

Enligt Trafikverkets statistik körde bara 1 av 100 mer än 6 kilometer för fort vid passering. Sedan kamerorna på länsväg 226 kom upp, år 2006 och 2007, har antalet dödade och svårt skadade på vägen minskat med 84 procent.

Men att fartkamerorna tvingat ner hastigheterna betvivlas av Anders Rådbjer, trafikpolischef på Södertörnspolisen.

– Jag upplever att farten stiger. Det ser vi på våra rapporter. Man bromsar in vid kamerorna, sedan ökar man igen, Men visst har olyckorna gått ned.

– Jag ska inte säga att det inte förekommer lokala avvikelser. Men studien är väl underbyggd. Olyckorna på sträckorna ökar inte. Det hade inte hållit i sig om hastighetsöverträdelserna ökade, svarar Hurtig på Trafikverket.

Fakta

Så många hastighetsböter skrevs ut

källa: rikspolisstyrelsen