Fartsyndarna gör föräldrar livrädda

Hastighetsbegränsningen är 30 kilometer i timmen. Men få trafikanter håller det.

– Jag är rädd att någon ska bli påkörd, säger David Askelin, boende på Fyrskeppsvägen.

Bussen håller inte 30 kilometer i timmen. Så gör inte heller lastbilen, eller personbilen med två barn i baksätet. De susar alla förbi David Askelin, som står vid vägkanten och försöker korsa Fyrskeppsvägen i Kärrtorp.

– Bilarna kör alldeles för fort. Här är många barnfamiljer och jag är orolig för både mina barn och andras säkerhet.

Vid ett tillfälle hade David Askelin en vän på besök. Dennes dotter på 10 år skulle korsa gatan. Hon gick ut mellan de parkerade bilarna och såg inte att en bil kom i hög fart på gatan.

– Jag fick hjärtat i halsgropen. Flickan hann stanna, som tur var.

Flera boende som Lokaltidningen Mitt i pratar med ger samma bild av hur bilisterna kör i området. Förutom att de kör för fort, så kör de också om de trafikanter som ligger i 30.

Lisa Wendin har två barn, och hon är livrädd när de är ute tillsammans.

– Det är för jävligt hur de kör här. Jag kör alltid lagligt, men då vill ju fortkörarna köra om. Flera gånger har jag blivit prejad ut i vägkanten.

Mikael Gelius är trafiksamordnare vid Söderortspolisen. Han säger att fartsyndarna på 30-vägarna är ett stort problem.

– När vi ställer oss på 30-sträckorna fångar vi många som kör fortare. Om vi inte gjorde kontroller skulle de köra ännu fortare och det skulle bli ännu farligare.

Mikael Gelius menar att de flesta bilister som åker fast i en hastighetskontroll också är medvetna om att de kört för fort.

– Sedan har de ju miljoner ursäkter till varför de gör det. Vi brukar säga att de ska vara glada att vi har stoppat dem i stället för att de stannat för att de har kört på något barn.

Mikael Gelius anser att det finns två lösningar på problemet. Att alla lär sig hålla hastigheten, eller att staden bygger bort problemet.

– Vi har hela tiden en dialog med trafikkontoret om vad som behöver göras. Man kan önska att de skulle göra mer, men de har en bra approach med de medel som de har.

Enligt Lotten Backström, trafikplanerare vid Stockholms stads trafikkontor, finns dock inga planerade åtgärder i Kärrtorp.

– Upplever folk att det körs för fort på gatan kan de skicka in sina synpunkter till trafikkontoret. Då får kontoret ta ställning till om det behövs hastighetsbegränsande åtgärder, säger hon.

Lisa Wendin har blivit omkörd och prejad ut i vägkanten när hon hållit 30 kilometer i timmen.

Det är för jävligt hur de kör här.Lisa Wendin

Fakta

Få olyckor på 30-sträckor

Enligt Söderortspolisen finns problem med trafikövervakningen. Polisen vill minska antalet döda och svårt skadade i trafiken.

Statistiskt sett är allvarliga olyckor nästan obefintliga på 30-sträckor – men det är ändå oftast där folk upplever otrygghet. Allvarliga olyckor sker främst på 70- och 90-vägarna.

Om polisen finns på 30-sträckorna känner folk sig trygga. Men det är egentligen inte där polisen främst behöver vara.

Källa: Söderortspolisen