Fartyg byggs om till studenthem

VÄRTAN 600 flytande studentbostäder ska stå klara i Värtan 2017. Efter många turer har exploateringsnämnden tillåtit Walleniusrederierna att bygga lägenheterna på ett stort biltransportfartyg i Frihamnsbassängen.

Varje lägenhet blir 40 kvadratmeter stor och på båten ska dessutom 50 vandrarhemslägenheter finnas.

– Vi tar initiativ till ett unikt projekt där vi i ett slag kan öka antalet studentbostäder i ett mycket attraktivt läge vid Norra Djurgårdsstaden, säger exploateringsnämndens ordförande Joakim Larsson (M).