Fasadsprickor efter sprängningarna för vägbygget

Sumit Singh och hans granne Mohammed Kobba på Stävholmsgränd har sprickor i sina hus efter vägsprängningar.
Mohammed Kobba och Sumit Singh i Mohammeds badrum. Kaklet har flera stora sprickor.
Knarrande golv, fuktskador och centimeterbreda sprickor – det är resultatet av sprängningarna för Förbifart Stockholm, enligt flera Skärholmsbor.
Men Trafikverket vill inte betala någon ersättning.

Sedan arbetet med Förbifart Stockholm började år 2016 har det sprängts i Skärholmen. Sprängningarna har orsakat skador på husen i området, enligt flera Skärholmsbor.

Sumit Singh har bott i sitt hus på Stävholmsgränd i Skärholmen sedan 2016. I början av 2018 upptäckte han sprickor och fuktskador längs med fasaden och inomhus.

Sumit Singh och hans grannar på Stävholmsgränd har sprickor i sina hus efter vägsprängningar.

Sumit Singh har renoverat sitt hus efter upptäckten av sprickorna.

– Jag spacklade så fort jag upptäckte dem. Men det spelar ingen roll, för så länge sprängningarna fortsätter så kommer sprickorna bara tillbaka.

Sumit Singh kontaktade Trafikverket, och fick till svar att skadan inte kan kopplas till deras arbete. Därmed nekades han ersättning av Trafikverket.

– Vi är fyra som har valt att gå vidare med det är till advokat, än så länge. Men det är långt många fler i vårt område som har fått skador på sina hus, säger Sumit Singh.

Sprickor har lett till fuktskador

Paramjit Kaur är en av dem som valt att gå vidare med ärendet. Golvet på nedervåningen knarrar och längs med väggen i en av garderoberna syns en 2,5 centimeter bred spricka.

Sumit Singh och hans granne Paramjit Kaur på Stävholmsgränd har sprickor i sina hus efter vägsprängningar.

Paramjit Kaur visar sprickan i garderoben.

Sumit Singh och hans granne Paramjit Kaur på Stävholmsgränd har sprickor i sina hus efter vägsprängningar.

– Så här var det inte innan de började spränga, säger Paramjit Kaur.

Grannen Mohammed Kobba har fått problem med fuktskador i sitt badrum, som ett resultat av sprickor i fasaden. Sprickorna har lett till att fukt trängt igenom väggen.

– Trafikverket gjorde aldrig någon mätning på vibrationen ifrån sprängningen så de kan inte avgöra om det kan bli skador eller inte, säger Mohammed Kobba.

Sumit Singh och hans granne Mohammed Kobba på Stävholmsgränd har sprickor i sina hus efter vägsprängningar.

Mohammed Kobba visar sprickor som uppstått längs med källartrappen.

Samtliga fyra som valt att gå vidare med ärendet upptäckte sina skador för ett drygt år sedan.

Advokat Anders Sannervik, som driver ärendet, säger att det just nu behövs fastställas ett samband mellan sprängningarna och skadorna på husen. Om utredningen kan säga säkert att sprängningarna är det som orsakat skadorna så ska de berörda ersättas.

Sprängningarna är enda rimliga förklaringen

Anders Sannervik, advokat

– Just nu så är det den enda rimliga förklaringen, att det är sprängningarna som har orsakat skadorna. Vi kommer att göra ytterligare undersökningar de kommande veckorna för att vara säkra på att svaret på sprickorna är att det sprängts i närheten.

Trafikverket kommenterar inte enskilda ärenden, men de säger att de berörda fastigheterna ligger utanför det område som Trafikverket beräknar ska påverkas av sprängningarna.

Sprängningarna i området vid trafikplats Kungens kurva ska kunna avslutas till sommaren 2019, medan sprängningarna i området Vårbybron och Bredängs trafikplats beräknas fortsätta till sommaren 2021.