Fasansfull lukt på krogen

Norrmalm En populär restaurang på Norrmalm fick bassning när miljö­förvaltningen kom på oanmält besök.

När förvaltningen genomförde livsmedelskontrollen upptäckte de en fasansfull lukt från restaurangens soprum.

Detta i kombination med att restaurangen både fraktade sopor och varor i en och samma smutsiga hiss gjorde att miljö­förvaltningen konstaterade att restaurangen inte levde upp till reglerna om hur avfall ska föras bort, och att avfall inte får utgöra en direkt eller indirekt källa till förorening eller smitta.

Vid besökt upptäcktes också att restaurangen använde gamla och slita skärbrädor.

Förvaltningen bedömde att det fanns risk för att delar av skärbrädorna lossnade och kontaminerade livsmedel.