De vill rädda Fastebol-skogen: ”Behövs oaser”

Judith Urkuti och Villen Öberg
"Flera av träden här kan vara flera hundra år gamla" säger Judith Urkuti och Villen Öberg.
Karta över planerade bostäder längs Fastebolvägen
Så planeras de nya bostäderna. Fem U-formade hus och ett högre hus närmast Fastebolskolan.
Spår efter räv i Fastebolskogen
Skogen kallades tidigare rävkullen, vilket är resterna av en uppäten fågel illustrerar.
Även rester av människor gör sig tydliga: skogen har använts som lekplats i decennier.
Även rester av människor gör sig tydliga: skogen har använts som lekplats i decennier.
Kommunen utreder just nu möjligheten att bygga 200 nya lägenheter längs med Fastebolskogen. Planen riskerar – om det blir verklighet – att medföra skövling av delar av skogen. Nu samlas flera Viksjöbor för att stoppa planerna och rädda skogen.
– Det här är som en kyrka, säger Judith Urkuti, en av de boende i området som vill stoppa bygget.

Förra sommaren godkände kommunstyrelsen arbetet med en ny detaljplan för området kring Fastebolskogen. Nu håller en ny detaljplan på att tas fram, utifrån önskemålet att 200 nya lägenheter ska byggas längs med skogens västra sida.

Men flera av de boende i området vänder sig nu mot planerna. En medborgargrupp har börjat kontakta politiker och startat en namninsamling för att sätta stopp för bygget. I skrivande stund har en digital namninsamling fått 340 underskrifter, medan aktivisterna också gått runt och samlat fysiska underskrifter i området.

Planerna på stadspark imponerar inte

Judith Urkuti, Linnea Wilén och Villen Öberg är tre av de boende som nu försöker väcka uppmärksamhet kring bygget.

– Det här är som en kyrka. Många gamlingar som jag kan inte sätta oss i bilen och åka till Görväln utan vi kommer hit på picknick, rastar husdjur och promenerar, säger Judith Urkuti.

Förutom de 200 nya lägenheterna planeras en ny stadspark på den gräsplan som just nu ligger framför skogen – men det är inget som lockar de boende. För Villen Öberg är naturskogen att föredra.

– Vi behöver oaser och lungor mellan husen. Jag kan gå hit med en termos med kaffe och bara sätta mig här, bara för att få vara i skogsmiljön, säger Villen Öberg.

Bilfria miljön riskerar luckras upp

De boende är också oroade för att det nu nästan helt bilfria Viksjö ska lösas upp. I planerna räknar man med att de nya lägenheterna kommer medföra omkring 600 nya bilrörelser i området, där många barn rör sig till och från Fastebolskolan.

– Alla barn kan idag cykla eller gå till skolan och bara behöva korsa en väg. Det är en mycket trafiksäker miljö som tillintetgörs av de här planerna, säger Linnea Wilén.

Men framför allt handlar det förstås om skogen. Fastebolskogen, eller rävkullen som den tidigare kallades, är en flitigt använd lekplats för barn på skolor och förskolor i området. Den används också av Järfälla orienteringsklubb.

Skogen populär bland förskolorna

Spåren efter människor är tydliga i skogen, som vimlar av upptrampade stigar och små kojor. Många av dem har lämnats av barnen från Fastebol och Axets förskola.

– Med de yngsta grupperna är vi alltid ute och plockar blåbär och svampar. Jag tror att alla som jobbar här tycker det är synd om skogen försvinner, säger Ulrika Brebäck som är förskolepedagog på Fastebol förskola.

Underlag beräknas vara klart till vintern

Det var förra sommaren som kommunen godkände planerna att ta fram en ny detaljplan för området. Just nu pågår förberedande arbete, men förhoppningen från kommunens sida är att man inom de närmaste månaderna ska kunna göra klart ett samrådsunderlag, som medborgarna får se och ta ställning till.

– Då kommer vi även ha öppet hus så att man kan komma och prata med oss på kommunen. Samrådet sker förhoppningsvis i december eller i början av januari, säger planarkitekten Jakob Stenfelt.

Men aktivisterna jobbar redan nu med att lobba mot politiker för att stoppa bygget helt och hållet. Järfälla har de senaste åren byggt mycket, och snabbt – en reaktion på bostadsbristen i Stockholmsområdet. För mycket, och för snabbt, tycker Linnea Wilén.

Många söker bostad och kan inte få någon – är det inte rätt att man bygger då?

– Vi är medvetna om att det behövs, men det får inte vara på bekostnad av naturskog. På Barkarbyfältet och industriområdet i Veddesta finns plats för tusentals lägenheter, då kan man vara utan de 200 lägenheterna här. De som vill ha stadskaraktär kan ju bo där – folk bor i Viksjö för att det är grönt här, säger Linnea Wilén.