ANNONS

Fastigheter på ön är hett eftertraktade

Johan Gustafsson på Vencom menar att Lidingö centrum behöver utvecklas för att kunna stå sig i konkurrensen.
Johan Gustafsson på Vencom menar att Lidingö centrum behöver utvecklas för att kunna stå sig i konkurrensen.
Många köpare, både svenska och internationella vill investera i fastigheter på Lidingö.

Nyligen fick Statoil-fastigheten i Torsvik nya ägare. Och trenden tros fortsätta även i år.
ANNONS

Det är Tenzing AB, ett företag som agerar rådgivare inom fastighetstransaktioner, som gjort en kartläggning av investeringarna på Lidingö under 2013. De konstaterar att det har skett ovanligt många affärer på Lidingö under året.

– Det finns ett stort intresse för fastighetsmarknaden på Lidingö just nu. Många fastigheter har fått nya ägare, säger Svante Jonsson på Tenzing.

Den allra största affären gällde Lidingö centrum som i somras såldes av Vasakronan till brittiska fastighetsfonden Rockspring och svenska Vencom för sammanlagt nästan 800 miljoner kronor.

– I dag finns det ett flöde av handel ut ur kommunen men vi är intresserade av att stärka handeln på ön. Jag tror att många Lidingöbor gärna skulle vilja slippa åka över bron för att handla, säger Johan A Gustafsson, styrelseordförande för Vencom.

Företaget har kontinuerliga samtal med kommunens planavdelning och enligt Johan A Gustafsson har man hittills haft en samsyn på Lidingö centrums utveckling.

– Planerna är i ett tidigt skede, men vi är engagerade i frågan. Man måste utveckla centrum för att behålla konkurrenskraften, men det är viktigt att småstadskaraktären bevaras, säger han.

Enligt Tenzing uppfattar investerare Lidingö som en säker plats att satsa kapital i eftersom det finns en stor köpkraft inom både handeln och bostadsmarknaden.

Bristen på attraktiva fastigheter i centrala Stockholm bidrar också, plus att många beslutsfattare i fastighetsbranschen själva bor på ön och ser dess fördelar.

– Det sätter ön på kartan i styrelserummen. Det finns också en stark tro på att infrastrukturen på och till Lidingö bara är i början av sin utveckling och kommer att förbättras mycket under de närmaste åren, säger Svante Jonsson.

ANNONS

Den senaste transaktionen gäller fastigheten Stenbrottet 10, eller Lidingö Arena som den också kallas, som köpts av Senator.

På fastigheten ligger bland annat Statoil-macken i Torsvik.

Bengt Rehn som är exploateringschef på Lidingö stad har också märkt av att marknaden är het.

– Vi har ett jätteattraktivt och centralt läge i regionen. Dessutom har vi fina boendemiljöer och en mix av upplåtelseformer som gör det möjligt att bo på olika sätt. Sammanvägt gör det att många vill etablera sig här, säger han.

Stora köp och investeringar i fastigheter på Lidingö 2013

I december sålde Humlegården fastigheten Stenbrottet 10, även kallad Lidingö Arena, till Senator AB för drygt 150 miljoner kronor.
Fyrlotsen är ett pågående bostadsprojekt om drygt 100 lägenheter för ungdomar som Alm Equity ska utveckla.
I november köpte Malmegård Fastighets AB äldreboendet Villa Agadir med 54 lägenheter i Dalénum av JM för 137 miljoner kronor.
I november köpte Fastpartner 23 000 kvadratmeter kontorsfastigheter i Dalénum av JM för 268 miljoner kronor.
ANNONS