Fastighetsaffärer ­pekas ut som förlust

Alliansens beslut att sälja tre fastig­heter för 103 miljoner kronor väcker ilska bland oppositionen.

– Det blir en förlust på omkring fyra miljoner per år, ­säger Lars Valtersson (MP).

Försäljningen av de tre kommunala fastigheterna röstades igenom vid det senaste sammanträdet i kommunfullmäktige. Oppositionspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet röstade emot. Samtidigt tecknade kommunen ett hyresavtal för lokalerna på 20 år med den nya ägaren Hemsö.

Enligt Miljöpartiet gör kommunen en förlust med 4 miljoner kronor per år, eftersom hyreskostnaden väntas hamna på omkring 10 miljoner kronor per år medan kostnaderna för räntor och underhåll bara minskar med mellan 5 och 6 miljoner kronor årligen.

– Jag tror inte att Alliansen har förstått konsekvenserna av den här affären. De vill sänka lånekostnaderna men får i stället ökade hyres­kostnader, säger miljöpartiets gruppledare Lars Valtersson.

Han är också kritisk till hur värderingen av fastigheterna har gått till och att man i den ekonomiska kalkylen skrivit av värdet på fastigheterna för varje år.

– Tjänstemännen har räknat rent bokföringsmässigt men fastigheter faller ju inte i värde. Det är i stället möjligt att de ökar i värde, säger Lars Valtersson.

Den kritiken gör Per-Erik Kanström (M), kommunstyrelsens ordförande, upprörd.

– Jag delar inte alls den åsikten att balansvärden och bokförda värden inte är bra mått i kommunal verksamhet. Att spekulera i att kommunala värden ökar, den typen av beslutsunderlag vill i alla fall inte jag stå för, säger han.

Per-Erik Kanström beskyller oppositionen för att inte se helheten och lyfter fram att försäljningen ger en reavinst på 60 miljoner kronor.

– Men den stora vinsten som jag ser det, är att vi frigör kapital nu som möjliggör investeringar. Vi är en växande kommun med många fastigheter från 60- och 70-talen. I dag är renoveringsbehoven stora och vi måste hitta strategiska samarbetspartners, säger han.

Miljöpartiet ska fortsätta undersöka om affären har gått rätt till eller om det finns möjlighet att driva frågan vidare och överklaga försäljningen.

Fakta

Hedvigsgården och Söderviksskolan säljs

Hedvigsgården, Södervikskolan och Eds förskola säljs för 103 miljoner kronor till fastighetsbolaget Hemsö.

Kommunen ska hyra fastigheterna under 20 års tid. Hyreskostnaden baseras på att Hemsö ska göra avkastning på 7 procent. Hyran för första året blir 8,9 miljoner kronor och därefter kalkyleras en hyres­höjning på två procent per år.