Fastighetsägare får lägre nota för gator

Den hårda kritiken från fastighets­ägarna får Haninge att sätta ett tak för gatukostnaderna.

Nu ska beräkningarna och kostnaderna bättre stämma överens.

Lokaltidningen Mitt i kunde redan den 29 januari berätta att revisionsbyrån Ernst & Youngs granskningar av gatukostnaderna i Kolartorp fick kommunledningen att backa.

Nya gator i nyexploateringsområden i Kolartorp, Skogs-Ekeby och Gudö har i vissa fall väntats bli upp­emot 150 procent dyrare än beräknat, vilket slagit mot fastighetsägarna.

Haninge väljer att fortsätta tillämpa gatukostnadslagen, som även 37 andra kommuner, men sätter ett tak så att kostnaderna inte kan rusa i höjden.

Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet har kommit överens och det nya taket börjar gälla den 1 maj. Policyn kommer också att fungera retroaktivt så att fastighetsägare som redan betalat får pengar tillbaka.

– Systemet har varit oförutsägbart med sådana otroliga skillnader mellan beräkning och faktisk kostnad, som i till exempel Kolartorp. Vi har tittat på andra kommuner och med ett tak blir det mer förutsägbart, säger kommunstyrelsens ordförande Martina Mossberg (M).

Framöver ska beräkningsunderlaget bli mer noggrant och tanken är att de faktiska kostnaderna ska ligga nära de beräknade.

– Det är bra att kommunen kommit till skott. Vi ser fram emot att få saken avklarad, säger Rolf Hansson i Kolartorps tomtägarförening där omkring 80 fastighetsägare berörs.

Ulf Nilson, Villaägarna Haninge-Tyresökretsen, har drivit frågan i Gudö.

– Vi vill helst att man lägger gatukostnader för bebyggda fastigheter på kommunalskatten, men lagen är ju som den är och då får man vara nöjd med det här.

Ett entreprenadindex kommer nu att styra kostnaderna utifrån gatukostnadsutredningarna.

– Det är det mest rättvisa indexsystemet och så länge vi har låg inflation så kommer kostnaderna att hamna väldigt nära beräkningarna, säger oppositionsrådet Robert Noord (S).

De fastighetsägare som redan betalat de höga fakturorna får nu en trevlig påskpresent.

– Det handlar inte bara om tiotusentals, utan om att hundratusentals kronor betalas tillbaka i vissa fall. Men de flesta har inte betalat och främst handlar det om att kommande fakturor blir mycket billigare, säger Robert Noord.