Fastighetsägare ska fixa praktik åt arbetslösa

Från vänster Jesse Kemppinen Fryshuset, Stig-Arne Bäckman TalangAkademin, Moa Arnberg Förvaltaren AB, Peter Schilling Kommunstyrelseordförande i Sundbybergs stad, David Johansson Balder AB, Jonas Gustavsson Fasticon AB, Annica Modin Wallenstam och Linus Warrenstein TalangAkademin.
Det nya kontoret invigdes under torsdagen.
I dag öppnade konceptet TalangAkademin ett kontor i Hallonbergen centrum. 
Här har kommunens fastighetsägare gått samman för att skapa praktikplatser till dem som gått länge utan jobb. 

Många branscher skriker efter personal samtidigt som dolda talanger kan finnas hos dem som i dag står långt från arbetsmarknaden. TalangAkademin, som i dag öppnar ett kontor i Hallonbergen centrum, ska matcha ihop bägge dessa.

Tanken är att hitta praktikplatser åt personer som varit arbetslösa en längre tid och på så vis kunna ge dem en extra knuff ut i arbetslivet.

TalangAkademin finns i dag i Göteborg och Helsingborg. Kontoret i Hallonbergen blir Stockholms första.

– Sundbyberg är intressant då kommunen växer mycket och det finns mycket bra verksamheter i den kommunala apparaten. Det här blir ytterligare ett komplement. Det som är speciellt här är att det är fastighetsägarna som står bakom och finansierar projektet. Det kostar inte kommunen någonting, säger Stig-Arne Bäckman, projektledare på TalangAkademin.

Från vänster Jesse Kemppinen Fryshuset, Stig-Arne Bäckman TalangAkademin, Moa Arnberg Förvaltaren AB, Peter Schilling Kommunstyrelseordförande i Sundbybergs stad, David Johansson Balder AB, Jonas Gustavsson Fasticon AB, Annica Modin Wallenstam och Linus Warrenstein TalangAkademin.

Från vänster: Jesse Kemppinen Fryshuset, Stig-Arne Bäckman TalangAkademin, Moa Arnberg Förvaltaren AB, Peter Schilling (S) kommunstyrelseordförande i Sundbybergs stad, David Johansson Balder AB, Jonas Gustavsson Fasticon AB, Annica Modin Wallenstam och Linus Warrenstein TalangAkademin. Pressbild

Hälften har fått eller börjat plugga

I Sundbyberg är det fastighetsägarna Balder, Wallenstam och Förvaltaren som nu erbjuder praktikplaster inom allt från butiker, restauranger och jobb i utemiljön till olika jobb inom fastighetsservice, berättar Stig-Arne Bäckman.

Det kommunen och Arbetsförmedlingen gör är att slussa in personer till TalangAkademin.

– Fastighetsägarna går in för att de vill göra någonting för att förbättra bostadsområdena för dem som bor där, samtidigt som de ordnar praktikplatser. Efter praktiken får du också ett bevis på det du lärt dig, som du kan använda för att söka jobb, säger Stig-Arne Bäckman.

Fastighetsägarna går in för att de vill göra någonting för att förbättra bostadsområdena för dem som bor där

Stig-Arne Bäckman

Målet är att ett hundratal personer per år ska få en praktikplats. I de nuvarande koncepten i Göteborg och Helsingborg har närmare hälften av dem som haft praktik kommit ut i jobb eller börjar studera efter sin praktiktid.

– Det är fantastiska siffror med tanke på att det rör sig om människor som har stått väldigt långt från arbetsmarknaden. Och de övriga 50 procenten har tagit sig ett steg närmare arbetsmarknaden, säger Stig-Arne Bäckman.

Om man känner sig sugen på en praktikplats hos något av fastighetsbolagen kan man antingen kontaktaTalangAkademin på kontoret i Hallonbergen eller be sin arbetsförmedlare att ordna med kontakten.

Fakta

Om Talangakademin

TalangAkademin är ett samverkansprojekt mellan arbetsmarknadens parter och ledande fastighetsägare med stöd från Tillväxtverket.

Partners i dag är: Fasticon, Skandia Fastigheter, Balder, Wallenstam, Fastighets AB Förvaltaren, Huge Fastigheter och Fryshuset.