ANNONS

Fastighetsägare dröjer med tillstånd för att rädda Highway

Mårten Bergman.
Mårten Bergman var tidigt på plats och försökte rädda väggen. Här med såpa dagarna efter övermålningen.
Det börjar bli bråda dagar för att rädda muralmålningen Highway i Rågsved. Sveriges enda muralkonservator har kopplats in, men ännu kan inget göras förrän fastighetsägaren ger sitt tillstånd.
ANNONS

I slutet av augusti konstaterades det att man behöver ta in en konservator för att rädda muralmålningen i Rågsved. Nu kan projektledaren Mårten Bergman berätta att man kommit i kontakt med den enda personen i Sverige som är specialiserad på just muralkonservering.

– Hon har skickat in en offert till fastighetsägaren. Jag tror att det rör sig om 40 000 kronor, säger Mårten Bergman som är projektledare i arbetet med att rädda väggen.

Men fastighetsägaren Rågsved Fastighets AB menar att priset är för högt.

– Vi i projektgruppen kommer själva att gå in med pengar om så krävs. Man får inte vara dumsnål i det här läget, det måste göras ordentligt, säger Mårten Bergman.

Demonstration för Highway

Det var den 13 augusti som muralmålningen Highway i Rågsved av misstag målades över med blå färg. Sedan dess har det bland annat demonstrerats för väggens fortlevnad.

Nu har även Graffitifrämjandet hakat på tåget att rädda väggen.

– Att Graffitifrämjandet nu är med innebär att vi kan ansöka om pengar till arbetet som en organisation.

Blå färgen har härdats

Tidsramen att rädda väggen börjar smalna. En månad har gått sedan väggen målades över med blå färg och sedan dess har naturens krafter spelat in då solen legat på och härdat den blå färgen.

Fastighetsägaren måste ge sitt tillstånd för att en konservering ska kunna ske. Vid flera tillfällen den senaste månaden har fastighetsägaren skjutit upp sitt besked om han ger tillstånd eller inte.

ANNONS

Mårten Bergman riktar kritik mot fastighetsägaren som han menar fördröjt möjligheten att rädda väggen.

– Jag får känslan att han inte förstår kultur, att han tror att Highway bara är klotter. Det är otroligt viktigt att målningen sparas för framtida generationer.

Målade utan bygglov

För att måla över en vägg måste man ansöka om bygglov, något som fastighetsägaren inte hade gjort när övermålningen av Highway skedde. En anmälan om detta inkom till staden dagen efter att väggen målats över.

– Den som förlorar mest på att väggen inte räddas förutom Rågsvedsborna är fastighetsägaren som förlorar i anseende, säger Mårten Bergman.

Målsättningen för projektgruppen är att väggen ska räddas.

– Vi ska få bort den blåa färgen och kommer att göra allt för att det ska ske.

Mitt i söker fastighetsägaren Rågsved Fastighets AB.