Husbygge kräver att flera ekar sågas ner

130 bostäder planeras vid Västerled och Stora Mossen.

De två platserna ligger längs Skidbacksskogens sydöstra kant och kring den västra delen av Västerledshöjden vid Stora mossens IP. Planerad byggstart är nästa år.

Brommabon och miljöingenjören Åsa Fernell Modigh tycker det är upprörande att bygga på värdefull naturmark.

– Problemet är att det blir en massaker på ett 100-tal träd, varav en jätteek och ett antal andra ekar. Jag tycker man ska värna om de gröna kilarna som finns kvar, det är de som gör Bromma unikt. Den biologiska infrastrukturen behöver spridningsvägar och ekar har stor betydelse i detta samspel, säger hon.