Fastighetsbolagets planer för Rågsved centrum: Fyra höghus

Stora planer för Rågsveds centrum.
Stora planer för Rågsveds centrum.
Fyra höghus på mellan elva och sju våningar.
Det är vad fastighetsbolaget Rågsved Fastighets AB vill bygga i Rågsveds centrum.
Men om planerna kan bli verklighet är långt ifrån självklart.

Fastighetsbolaget Rågsveds Fastighets har kritiserats för att missköta Rågsveds centrum. Kritiken har fått nytt liv i samband med den övermålade graffitiväggen Highway och Vänsterpartiet har uppmanat staden att köpa tillbaka fastigheten.

Vill bygga fyra höghus

Nu kan Mitt i berätta om fastighetsbolagets framtidsplaner.

Enligt en ansökan till stadsbyggnadskontoret vill bolaget bygga ut centrumet med fyra höghus. Byggnaderna som är mellan sju och elva våningar höga ska innehålla allt från bostäder till butiker och vårdinrättning.

– Vi har en dialog med staden och har suttit i flera möten. Processen är igång, säger Rågsved Fastighets AB:s vd Jean Ückardas.

Han har relativt höga förhoppningar om att få klartecken från staden.

– I alla fall delar av planerna. Det finns en rådande efterfrågan på bostäder i Stockholm och både Rågsved och Hagsätra ska växa. Det ger ringar på vattnet.

Vill ni riva centrumet eller bygga husen ovanpå?

– Det kan jag inte ta ställning till nu. Det ligger hos staden att bestämma hur vi ska gå vidare.

Vy från Rågsvedsvägen. Illustration: 6-Eyes AB

Inga besked från staden

På stadsbyggnadskontoret vill man inte ge några besked om bygget. Ärendet har legat på is under sommaren och än har man inte gett några besked till fastighetsbolaget.

– Vi måste titta på de arkitektoniska aspekterna men vi måste också ta ställning till kulturmiljöfrågor, skala, utformning och så vidare. De diskussionerna är inte klara, säger Sara Almén, områdesstrateg på stadsbyggnadskontoret.

Hur realistiskt är det att staden godkänner de här planerna?

– Jag vill inte ge besked om det. Inte innan vi pratat med fastighetsbolaget.

Äger inte marken

Den första ansökan kom in i januari, men lades ned dagen efter. Anledningen var att fastighetsbolaget Rågsveds Fastighets AB begärde om en detaljplaneändring, trots att man inte äger marken där centrumet står. Ägare av marken är exploateringskontoret, och därför de enda som kan begära om en ändring av detaljplanen.

För att planerna ska bli verklighet måste alltså staden och Rågsved Fastighets AB komma överens.

Höghusen är mellan 11 och sju våningar höga. Illustration: 6-Eyes AB

 

Slår ifrån sig kritiken

Jean Ückardas är väl medveten om kritiken mot honom och fastighetsbolaget.

– Det är lätt att kasta sten på centrumägarna, men vi äger bara kåken. Resten ägs av Stockholms stad. Mycket av det som missköts ligger inte i våra händer men det är lättare att skylla på oss.

Men ni har ju blivit kritiserade av butiksägare och verksamheter i huset, bland annat för elavbrott?

– Det är inte vi som sköter det. Om det handlar om att verksamheterna inte betalat räkningen eller inte vet jag inte.