Fastighetschefen: Därför höjs Trollebos hyra

Föräldrakooperativet Trollebos hyreshöjning är högre än för de kommunala förskolorna.
Föräldrakooperativet Trollebos hyreshöjning är högre än för de kommunala förskolorna.
Tyresö kommuns fastighetsenhet behöver göra en bättre marknadsanpassning av hyrorna. Därför har föräldrakooperativet Trollebo fått en hyreshöjning på 27 procent.
– Kommunen verkar förbättra ekonomin på bekostnad av barnomsorgen, barn på mellan ett till fem år, säger Trollebos ordförande, Peter Nilsson.

Föräldrakooperativet Trollebos verksamhet riskerar nedläggning efter en hyreshöjning på 27 procent. Samtidigt har de kommunala förskolorna fått hyreshöjningar som ligger på 0,02 till 9 procent. Orimligt, tycker Trollebos föräldrar.

”Två principer som kolliderar”

Det är fastighetsenheten på Tyresö kommun som sätter hyrorna.

– Vi tillämpar inte en marknadsmässig prissättning för lokaler internt inom kommunorganisationen, det skulle te sig besynnerligt. När det gäller uthyrningar utanför kommunens organisation har vi enligt kommunallagen en skyldighet att tillämpa marknadsprissättning. Så det är egentligen två principer som kolliderar med varandra här, säger tillförordnad fastighetschef, Jan Strandbacke.

Marknadsprissättningen har gjorts efter en jämförelse med ett flertal liknande lokaler och aktörer i Södertörnsområdet.

Behöver höja hyrorna

Jan Strandbacke berättar att fastighetsenheten befinner sig i en fas där man är i behov av en bättre marknadsanpassning av hyrorna. Man har helt enkelt legat efter med marknadsprissättningen och därför har hyran nu höjts för bland annat Trollebo.

– Vi har försökt mildra alltför kännbara hyreshöjningar på så vis att vi föreslagit en successiv ”upptrappning” av hyresnivåerna. I Trollebos fall har vi erbjudit dem att betala hälften av hyreshöjningen det första året.

”På bekostnad av barnomsorgen”

Trollebos ordförande, Peter Nilsson, gillar inte att deras hyra höjs till följd av att fastighetsenheten legat efter med marknadsprissättningen.

– Kommunen verkar förbättra ekonomin på bekostnad av barnomsorgen, barn på mellan ett till fem år. En kommun som för övrigt stoltserar med att ha gått med vinst. Det borde väl få några att reflektera.

”Tillräckligt för att man ska börja undra”

Peter Nilsson menar att kommunen tolkar kommunallagen på ett sätt som missgynnar Trollebo.

– Det blir lite konstigt när kommunföreträdare refererar till kommunallagen och att de är skyldiga att behandla oss som andra företag. De likställer oss med en privat förvaltningslokal på Södertörn hellre än att likställa oss med en kommunalt driven förskola. Det finns inget i kommunallagen som säger att man måste marknadsprissätta föräldrakooperativa förskolor som har samma förutsättningar i övrigt som de kommunala. Däremot går det att göra undantag från likställigheten om det finns särskilda skäl. Det verkar ju kommunen göra här, men på ett för oss negativt sätt.

Om den successiva upptrappningen av hyresnivån som Trollebo erbjudits säger han:

– Vi har fått en rabatt för att minska ”chocken första året”, som de uttrycker det. Bara det uttrycket är tillräckligt för att man ska börja undra.

Läs även: