Fästingar värsta sommarplågan

LÄNET Stockholmarna har sagt sitt i apoteket Medstops undersökning: 37 procent är eniga om att fästingar är den värsta sommarplågan.

Fästinghatet ter sig inte helt ogrundat – risken att smittas av det fästingburna viruset TBE är som störst i Stockholms skärgård. En av tio fästingar bär på viruset och varje år insjuknar 200 personer.