ANNONS

Staden om Nobel center: Börja bygg!

Omstritt bygge.
Omstritt bygge.
Stockholms stad bestrider alla överklaganden av byggandet av Nobel Center – och föreslår att detaljplanen antas.
Det skriver stadsledningskontoret i ett yttrande till mark- och miljödomstolen.
ANNONS

Detaljplanen om Nobel Center klubbades i april 2016, men överklagades till länsstyrelsen. I februari i år avslogs alla överklaganden i länsstyrelsen.

Överklagades till mark- och miljödomstolen

Men protesterna fortsatte. Även länsstyrelsens beslut överklagades och nu ligger ärendet i mark- och miljödomstolen.

De överklagande, bland annat Samfundet S:t Erik, Fastighets AB L E Lundberg och Fastighets AB Hovslagaren, menar att Nobel Center kommer att skada riksintresset. Men staden håller inte med.

”Nobel Center utgör ett angeläget allmänt intresse av såväl nationell som internationell betydelse”, skriver stadsledningskontoret i ett nytt yttrande till mark- och miljödomstolen.

Om de tre byggnader som ska rivas, ett tullhus och två magasinsbyggnader, skriver man:

”Byggnaderna som rivs har ett kulturhistoriskt värde, men de har inte bedömts vara så värdefulla att de har pekats ut som byggnadsminnen enligt kulturmiljölagen.”

ANNONS

Stockholms stad: Fastställ planen

Bolaget Fastighets AB L E Lundberg menar att byggnaden till stor del kommer att bestå av kontorslokaler för Nobelstiftelsen. Men enligt Stockholms stad är påståendet felaktigt, kontorsytorna får inte överstiga 20 procent av husets yta.

Staden yrkar nu att mark- och miljödomstolen ska avslå överklagandena och fastställa detaljplanen för Nobel Center.

Men alla i stadshuset håller inte med. Till exempel Liberalerna röstade emot förslaget i kommunfullmäktige 2016 och skriver i ett särskilt yttrande till domstolen:

”Huset är för brutalt, för modernistiskt och tar för stort utrymme – både fysiskt och visuellt – för att uppföras på denna plats.”

Den 13 december väntas kommunstyrelsen besluta om att översända yttrandet till mark- och miljödomstolen. Än finns inget datum för mark- och miljödomstolens beslut.

ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.