Min lokala hjälte

Fåtal personer akut hemlösa

JÄRFÄLLA Av en enkät om hemlösa EU-medborgare som kommunen svarat på framgår att mellan en och fem personer lever i akut hemlöshet och har sökt hjälp och stöd av kommunen.

Av enkätsvaren framgår att kommunen erbjudit dessa personer, akut logi, mat och rådgivning.

Socialstyrelsen står bakom enkäten.