Nya Fatbursparken försenad – klar tidigast 2021

Förhoppningen är att problemet med droger och missbruk ska byggas bort.
Förhoppningen är att problemet med droger och missbruk ska byggas bort.
Det ska bli en ny jättepark i hjärtat av Söder – men det dröjer tills spaden sätts i jorden.
Nya beskedet är byggstart tidigast i höst.

Det som förhalat byggstarten är bland annat att det har varit trassel med markförhållandena. Marken är ju en gammal sjöbotten som ställt till det geotekniskt.

– Det har tagit längre tid än vad vi trodde från början. Men vi närmar oss, säger Christina Winberg, projektledare på exploateringskontoret.

Så här härligt häng är visionen för den nya Fatbursparken. Illustration: White/Tegmark

Allt från hundrastgård till lekplats

Den nya parken ska innehålla allt från ny lekplats till utegym, hundrastgård, ett mindre torg i mitten, ett nytt gångstråk på tvären och många fler lampor.

Parken har länge varit ett tillhåll för ljusskygg verksamhet, polisen har pekat ut området som en av Söders hotspots för knarklangning. Förhoppningen är att problemet med droger och missbruk ska byggas bort.

– Tanken är en stor, trygg och inbjudande park, som alla ska kunna ta del av, säger Christina Winberg.

Så här är parken tänkt att se ut. Illustration: White arkitekter

Troligen ingen klättervägg

Det har tidigare talats om en klättervägg i ravinen, ner till spårområdet. Men det är osäkert om den kan bli av, eftersom murarna inte är så stabila som man hade önskat. Hur lekplatsen kommer se ut i detalj kommer spikas senare i processen.

Färdigbyggd blir parken år 2021, hoppas staden. Men redan i sommar kommer den tillfälliga pop-up-parken med glasskiosk dyka upp, liknande som det sett ut de senaste somrarna.

Fakta

Var tidigare godsbangård

Norra Fatbursparken, som ligger vid Medborgarplatsen, var under många år avspärrad av byggplank, då Citybanan hade parken som sitt arbetsområde mellan 2010-2016.

Sedan 2016 har Stockholms stad arbetat med att upprusta parken, bland annat har man hållit öppet hus och samråd.

Nu pågår projektering och arbete med att upphandla en entreprenör. Arbetena kommer att ske bitvis, första etappen beräknas starta under hösten 2019.

Invigning av den nya parken beräknas till 2021.

Staden vill även bygga nya bostadshus i Johan Helmich Romans Park, som ligger i östra parkänden mot Högbergsgatan. Planeringsarbetet har pågått över tio år, men bygget har försenats bland annat på grund av kritik från Länsstyrelsen. Planeringsarbetet pågår fortfarande.

Platsen har tidigare varit såväl sjö som godsbangård. Parken anlades på 1990-talet.

Källa: Stockholms stad/Wikipedia