Beslut fattat om Tekniska nämndhuset

Tekniska nämndhuset
Tekniska nämndhuset på Fleminggatan.
Oenigheten består men fullmäktige har nu ändå fattat beslut om Tekniska nämndhuset på Kungsholmen.
Inriktningen är att nämndhuset ska moderniseras och vara kvar på samma plats som idag.

När frågan om Tekniska nämndhusets framtid var uppe på fullmäktiges bord i februari blev det en hård debatt där oppositionen lyckades återremittera ärendet. Debatten fortsatte i måndags när frågan återigen togs upp i fullmäktige.

Oppositionen vill se bostäder på den plats där Tekniska nämndhuset idag står och istället flytta kontoren till nya Söderstaden.

– Tekniska nämndhuset skapar ett sår mellan Kungsholmen och city. Vi behöver fler bostäder i city och fler arbetsplatser i Söderort men det säger ni nej till, sa Erik Slottner (KD) under debatten.

Biträdande finansborgarråd, Jan Valeskog (S), var däremot inte imponerad av oppositionens idé.

– Det skulle vara dubbelt så dyrt och ha en osäker bostadspotential, sa Jan Valeskog och påpekade att strandskydd och kulturhistoriska klassningar skulle kunna sätta käppar i hjulet för bostäder på platsen.

Efter en längre debatt togs till slut beslut om att gå vidare med majoritetens förslag om att modernisera Tekniska nämndhuset för kontor.