Fattigdom slår hårt mot barn i Huddinge

Anci Wennerberg, Anita Hansson jobbar ideellt med Majblomman i Huddinge.
Anci Wennerberg, Anita Hansson jobbar ideellt med Majblomman i Huddinge.
Isac Wennerberg i årskurs 4 på Källbrinkskolan i Huddinge säljer årets majblomma.
Isac Wennerberg i årskurs 4 på Källbrinkskolan i Huddinge säljer årets majblomma.
Mer än vart tionde barn i Huddinge lever i fattigdom. Det senaste året fördubblades ut­betalningarna från Majblomman, där barn kan få bidrag till bland annat kläder och glas­ögon. Välgörenhetsorganisationen är kritisk mot kommunen som de anser borde ta större ansvar.

Anci Wennerberg sitter hemma vid vardagsrumsbordet tillsammans med Anita Hansson och sorterar bland årets majblommor.

Båda jobbar ideellt med välgörenhetsorganisationen Majblomman och har just fått tolv kartonger fulla med majblommor som skolklasser från sju olika skolor i kommunen ska börja sälja den här veckan.

Går till Huddingebarn

Förhoppningen är försäljningen ska leda till 450 000 kronor som kan delas ut till barn i fattigdom i Huddinge. I hela landet delas 65 miljoner ut årligen.

– Pengarna ansöker familjerna om och de ska gå till barnet. Det kan handla om bidrag till kläder, glasögon eller en cykel, säger Anci Wennerberg.

Man tittar också på om de kan ut-vidga bidragen, så länge det finns pengar i kassan.

– Det är många barn som inte blir bjudna på kalas för att de aldrig själva har något. Det är mångas dröm att få ha ett kalas och vi vill försöka kunna ge det lilla extra, sätta lite guldkant på vardagen, säger Anita Hansson.

Dubbelt så många

På bara ett år har Majblomman sett en fördubbling av antalet utbetalningar i Huddinge, från ett 60-tal under 2015 till cirka 150 barn som fick hjälp förra året.

De är kritiska till hur kommunen hanterar fattigdomen bland barn i Huddinge.

– Vi blev chockade när vi först såg hur låga inkomster det är i familjer och att socialen långt i från alltid tar sitt ansvar. Det är många familjer som ansöker om pengar till mat, välling, blöjor och sängar. Där är det kommunens ansvar att hjälpa till, men vi har då fått höra att de har sagt nej. Mest kännbart är det när skolan är stängd, och barn inte kan äta där, säger Anita Hansson.

En bedömning

Maria Berglund, chef för arbete och försörjning på socialförvaltningen i Huddinge kommun, menar att det alltid görs en prövning, och att man inte bedömer hårdare än i någon annan kommun.

– Man ansöker och så gör vi alltid en prövning för att se om man har rätt till stöd, säger hon.

Enligt Rädda barnens senaste rapport som publicerades 2015 lever 2 700 barn i Huddinge i fattigdom. Det är cirka 11 procent av alla barn som är under 18 år.

Ensamstående

Vart tredje barn i Huddinge som lever med en ensamstående förälder lever i ekonomisk utsatthet och bland barn där föräldern har utländsk härkomst och är ensamstående lever fler än vartannat barn i fattigdom.

Maria Berglund ser dock att det är en dalande kurva i Huddinge där antalet hushåll med barn som får försörjningsstöd har minskat. Enligt henne är en av åtgärderna som har bidragit till det Huddingejobb, en jobbsatsning där det årligen skapas 100 kommunala anställningar som varar i sex månader.

– Vi försöker rikta de jobben i första hand till föräldrar som står utan jobb. Vi ser att många efter sex månader har fått jobb och blivit självförsörjande. Och jobb är den största garanten att ta barn ur fattigdom, säger hon.

Årlig undersökning

Majblomman gör varje år en undersökning där man tittar på hur landets kommuner arbetar kring att barn som lever i ekonomisk utsatthet ska drabbas i så liten utsträckning som –
möjligt.

Det kan handla om allt från att kommunledningen har en plan för bekämpning av barnfattigdom, till om barnen får frukt i skolan i stället för att ta med sig hemifrån, till om det erbjuds barnomsorg på obekväma tider.

I undersökningen uppfyller Huddinge ett fåtal kriterier. Ett par exempel är att kommunen anordnar kostnadsfria fritidsaktiviteter och sätter ihop ett sommarlovsprogram för barn och unga.

Bekämpar

I Huddinge finns däremot ingen särskild plan för bekämpning av barnfattigdom.

– Det är inte det viktiga, utan det viktiga är vad vi gör. Vi har lyckats minska försörjningsstödet flera år i rad och fått människor i arbete. Det stora arbetet är att ge barnen en bra start från början och där jobbar vi på flera olika sätt. Att satsa mycket på skolan är ett exempel, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

Samtidigt poängterar han att det finns mycket mer att göra på alla områden.

– Det är ett arbete som aldrig tar slut, men målsättningen är att ingen ska lämnas efter.

Isac Wennerberg i årskurs 4 på Källbrinkskolan i Huddinge säljer årets majblomma.

Nio barn vräkta trots nollvision

I 16 av länets 26 kommuner vräktes inga barn 2016. I Huddinge var siffran nio barn trots att kommunen har nollvision.

I Huddinge vräktes nio barn under 2016, sju fler barn än 2015. Det visar nya siffror från Kronofogden. Bara i Södertälje och Stockholm vräktes fler, 27 var. I 16 av länets 26 kommuner vräktes inga barn.

I grannkommunen Haninge var vräkningar av barnfamiljer ett stort problem. För några år sedan var antalet vräkta barn tredje högst i landet.

Nere på noll

Nu är siffran nere på noll.

– Vi har också en noll-vision och vi arbetar med vräkningsföre-byggande arbete. Vi jobbar uppsökande, tittar på varför situationen har uppstått och vad vi kan göra, säger Maria Berglund, på socialförvaltningen i Huddinge kommun.

Missvisande

Hon ifrågasätter dock Kronofogdens siffra, och menar att den kan vara missvisande.

– Under 2016 verkställdes två avhysningar av barnfamiljer med förstahandskontrakt. I siffran kan det vara så att folkbokförda på adressen räknas in, men att de inte bor där utan hyr ut bostaden.

Fakta

Så söker du pengar

När man ansöker om pengar från Majblomman krävs ett intyg från en person som är i kontakt med barnen, en kurator eller diakon till exempel, som intygar att barnet lever i ekonomisk utsatthet.

Enligt Rädda barnen räknas barn som fattiga antingen om de lever i en familj som har så låg inkomst att pengarna inte täcker nödvändiga kostnader, eller att familjen får försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag.

Källa: Majblomman/Rädda barnen