Fattighuset från 1762 byggs ut trots protester

För att länka ihop byggnaderna vill Västermalms församling bygga en inglasad hall mellan dem.
För att länka ihop byggnaderna vill Västermalms församling bygga en inglasad hall mellan dem.
Västermalms församling har fått okej att bygga ut fattighuset vid Kungsholms kyrka. Stads­museet ville bevara huset från 1762 intakt, men stadsbyggnadsnämnden kör över dem och ger tummen upp.

Västermalms församling vill bygga en inglasad passage för att binda ihop det gamla fattighuset med magasinet intill som bland annat använts som scout­gård.

Genom tillbyggnaden får man en ny entré där man lätt kan ta sig in med rullstol och barnvagn, vilket i dag är problematiskt.

– Vi är jätteglada för att vi fått tillbyggnaden godkänd. Det är nödvändigt att länka ihop husen för att vår personal ska kunna röra sig mellan dem och för att öka tillgängligheten för att ta sig in med rullator, barnvagn och rullstol, säger Jan Stenberg, kyrkoherde i församlingen.

Kruxet är att man behöver göra en ny dörr in till fattighuset och därmed öppna en del av fasaden till det drygt 300 år gamla huset.

Stadsmuseet har avstyrkt förslaget och menar att tillbyggnaden är ovarsam och innebär en förvanskning av byggnaden som enligt dem har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde.

– Vi bedömde även att förslaget kommer att påverka miljön och stadsbilden negativt. Det är beklagligt att stadsbyggnadsnämnden inte tar till sig av det vi har skrivit, säger Kersti Lilja, byggnadsantikvarie på Stadsmuseet.

Stadsbyggnadskontoret sa också först nej till planerna men efter att församlingen krympt utbyggnaden gav de sitt godkännande.

– Vi tycker att det är så pass viktigt att människor med rörelsehinder kan ta sig in i byggnaden och att församlingen kan utveckla sin verksamhet att vi ansåg att de borde få ett bygglov. Men vi bedömde att stadsbyggnadsnämnden skulle bestämma i ärendet eftersom Stadsmuseet hade synpunkter på förslaget, säger Kristina Henschen, på stadsbyggnadskontoret.

Både stadsbyggnadsnämnden och länsstyrelsen ger nu tummen upp till ett bygglov.

Jan Stenberg menar att församlingen försökt utforma tillbyggnaden så varsamt som man har kunnat.

– Vi vill att lokalerna ska vara levande och tillgängliga för alla som bor här och vi har utformat tillbygganden på ett sätt som vi tycker vårdar de gamla fina husen på ett bra sätt, säger han.

Fakta

Ritades av murmästare

Huvudbyggnaden, Fattighuset, och magasinet intill ritades 1762 av murmästare Gabriel Zincke.

Fattighuset fick sin karaktär på 1870-talet då det byggdes om efter ritningar av arkitekten Johan Fredrik Åbom.

Källa: Stadsmuseet