Fel ägare till brunnet hus

rättelse Huset i Vidja som brann upp den 3 mars har en annan ägare än den som tidningen skrev om.