Fel ägare till resebutik

Förtydligande I en artikel den 29 januari 2013 om ett inbrott i butiken Jet 24 kan det tolkas som att Yassin Ali äger butiken Jet 24.

Det stämmer inte, han jobbar med administrationen.

Lokaltidningen Mitt i beklagar den missvisande formuleringen.