Fel att avslå ansökan

DANDERYD En Danderydsbo som sökt till högskolan i Gävle före sista angiven ansöknings­dag fick sin ansökan struken med motiveringen att högskolan inte tar emot sena anmälningar.

Danderydsbon som skickat in en ansökan, som dock inte var komplett, överklagade beslutet till Överklagandenämnden för högskolan – och fick rätt i början av oktober. Överklagandenämnden anser att det är högskolans sak att bistå den sökande med råd om behövliga kompletteringar.