Fel att dra tillbaka försörjningsstöd

Nacka Det var fel av socialnämnden i Nacka att dra tillbaka ett beviljat socialbidrag. Det har förvaltningsrätten i Stockholm beslutat och ålägger Nacka kommun att betala ut försörjningsstödet. Socialnämnden beslutade i februari att en person skulle få försörjningsstöd, men ändrade sedan sitt beslut tio dagar senare. Då hade det framkommit att personen tackat nej till ett jobb. Enligt förvaltningsrätten vinner beslut om bistånd så kallad negativ rättskraft och kan bara återkallas om personen medvetet vilselett myndigheten.