Fel att kräva läkarintyg

BRO Den arbetsgivare som krävde ett läkarintyg från en förälder på att barnet var sjukt, när hon var hemma med vård av sjukt barn gjorde fel fastslår Arbetsdomstolen.

Kvinnan, som bor i Bro, arbetade som receptionist på en advokatbyrå och när hon inte lämnade in något intyg fick hon en varning från arbetsgivaren. Kvinnan har missgynnats enligt föräldraledighetslagen anser Arbetsdomstolen som tilldömer henne 30 000 kronor i ersättning. Rätten påpekar också att det är Försäkringskassans ansvar och inte arbetsgivarens att kontrollera bidragsfusk.