Fel att neka 98-årig kvinna vårdboende

nyheter Det blev en tillrättavisning för Kungs­holmens stadsdelsnämnd i förvaltningsrätten.

Detta efter att en 98-årig kvinna överklagat stadsdelsnämndens beslut om att neka henne rätt till vård- och omsorgsboende.

Kvinnan berättade att hon kände sig otillräcklig, svag och att hennes funktioner var nedsatta. Hon menade att hennes boendeform var mer lämpad för aktiva människor.

Stadsdelsnämnden ansåg å sin sida att kvinnans behov kunde tillgodoses i det ­ordinarie boendet. Något som inte förvaltningsrätten höll med om och gav kvinnan rätt till nytt boende.