Fel att neka socialbidrag

Lidingö Enligt en dom i förvaltningsrätten ska en 40-årig kvinna på Lidingö få socialbidrag trots att kommunen nekat henne.

Socialnämnden avslog kvinnans ansökan med motiveringen att hon anmält sig som arbetssökande hos arbetsförmedlingen en månad för sent.

Men domstolen menar att kvinnan sökt jobb och gjort det som krävs av henne för att beviljas bidraget. Rätten skriver att eftersom kvinnan aldrig tidigare fått socialbidrag kunde hon inte förväntas veta vad som krävdes av henne.

Lidingö stad har möjlighet att överklaga domen.