Fel att stänga Lundsberg

Lidingö Kammarrätten har nu slagit fast att det var fel av Skolinspektionen att stänga internatskolan Lundsberg tidigare i höst. Detta eftersom Skolinspektionen enligt skollagen inte har tillsyn över händelser som inträffar på elevhemmen utan bara över själva skoldagen. Skolinspektionens överklagande gällande det tillfälliga verksamhetsförbudet avslås därför.

Skolinspektionen bestämde strax efter att höstterminen börjat att skolan skulle stängas tillfälligt efter att elever anmält att de blivit brända med strykjärn under en nollning. När Lundsberg stängdes var tolv Lidingöelever inskrivna på skolan.