Fel av skola att stänga av elev

Tullinge Parkhemsskolan gjorde fel som stängde av en elev i en vecka. Det konstaterar Skolinspektionen i ett beslut och pekar bland annat på elevens låga ålder och att det inte varit några incidenter i anslutning till avstängningen. Dessutom har skolan inte utrett elevens behov av stöd ordentligt.

Elevens föräldrar hade anmält skolan för att bland annat ha stängt in eleven i ett litet rum efter ett bråk, en händelse som Skolinspektionen inte hade några anmärkningar på.