Fel intern fick mammas brev

Tureberg En intern på häktet i Sollentuna fick brev från mamma – någon annans mamma. Det hade blivit fel i postsorteringen. Brevet skulle sedan returneras men då försvann det i posten.

Nu har den intern som aldrig fick sitt brev anmält händelsen till JO. Han upplever det som kränkande och obehagligt att personliga meddelanden kan slarvas bort. JO håller med om att det är oacceptabelt och tycker att häktet i Sollen­tuna förtjänar kritik. Häktet har nu vidtagit åtgärder för att förhindra att det blir fel med posten igen.